AE模板-电影胶片视频转场 Film Modern Transitions

AE模板-电影胶片视频转场 Film Modern Transitions

  • 版    本:AE CC 2015或者更高版本AE
  • 分辨率:高清1920×1080
  • 插    件:不需要第三方插件
  • 格    式:aep
  • 大    小:81MB
  • 教    程:视频教程
  • 音    乐:不包含背景音乐
  • 其    他:修改简单